הרשמה לחדשות ועידכונים

עמא דבר

פתגמים עממיים ומקורותיהם בתנ"ך ובספרות חז"ל
€19.75
€12.73

עולמינו עשיר בפתגמים, בכל השפות. אך רבים האנשים שבטוחים שפתגמים אלה מקורם זר
ובשפות זרות ואינם יודעים שפתגמים אלה מקורם בחז"ל או בתנ"ך.


גם תלמידי חכמים ידועים לפעמים מצטטים אמרות חז"ל בשם "פתגם ערבי" מבלי שהם יודעים שאותו פתגם הוא מחז"ל.

 הבאנו את הפתגמים כשהם ערוכים לצד ההסבר המקורי של הפתגם ולפעמים אנחנו מראים גם הסבר מעוות שמשתמשים באותו פתגם, לצד הבאת המקור של הפתגם במקורותינו.


ספר זה ערוך בטוב טעם ומציג בפני המעיין את מיטב פתגמינו היהודים ומקורותיהם. להלן דוגמא אחת מתוך הספר:


טוב צפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ
bird in the hand is :באנגלית רווח הפתגם

שפירושו "טוב ציפור ,worth two in the bush
אחת ביד מאשר שתיים על העץ.
בערבית: עַצְפוּר פֶל יֶד וּלָא מִיָיא יְתִירוּ (ציפור ביד ולא
מאה מתעופפות), יש בערבית עוד מספר גרסאות
לפתגם הזה.
בלדינו: מָאס וָאלֵי אוּן פָּאשָרוֹ אֵין לָה מָאנוֹ קֵי סְיֵין
בּוֹלָאנְדוֹ.
יידיש: בעסער אַ האן אין האַנט איידער אַן אָדלער אין
הימל (טוב תרנגול ביד מנשר בשמים).
עוד גרסה ביידיש: בעסער איין קו אין שטאַל אַיידער
צען אין פֿעלד (טובה פרה אחת ברפת מעשר בשדה).
ein Spatz in der Hand ist besser als : גרמנית
דרור ביד טובה מיונה ) eine Taube auf dem Dach
על הגג).


אז מה המקור האמיתי?


המקור הוא בספרות חז"ל ולא בתרבויות הזרות:


במדרש רבה על קהלת (ד ט) מתלא אמר טבא חדא ציפרא כפותא מן מאה פרחיין. ובתרגום לעברית:
המשל אומר שטוב צפור אחת כשהיא כפותה מאשר מאה צפורים כשהן עפות באוויר

גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

אמוני עם סגולה ד"כ

"אמוני עם סגולה" ד' כרכים המחבר" גרליץ הרב מרדכי גודל: 23-ס"מ סיפורי מופת מצדיקי הדורות רצופי מוסר השכל ולקח טוב יצא לאור: מהדורה ראשונה שנת תשנ"ט מהדורה שנייה שנת תשע"א
€29.62 €24.14