Newsletter
RSS

New products

מסכת אבות כתר שם טוב

המו"ל: מכון אבני שוהם מחבר: מכון אבני שוהם עמודים: 328 גודל: 17\24.5 משקל: 0.773
₪ 50.00

לעבדך באמת

ספר: לעבדך באמת המו"ל: הרב י.שיינר מחבר: הרב י.שיינר
₪ 60.00

צוואת הריב"ש

המו"ל: מערכת רזא יקירא מחבר: תורת ה'בעל שם טוב' מעוטר בשיחות של רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א עמודים: 205 גודל: 21.5\14.5 משקל: 0.406
₪ 30.00

עת לעשות

המו"ל: מכון המאירי מחבר: רבי הילל קאלאמיא זצללה"ה עמודים: 561 גודל: 25\18 משקל: 1.235
₪ 55.00

שירי משכיל

המו"ל: מכון להאי"ר מחבר: רבי הילל קאלאמיא עמודים: 401 גודל: 24\17.5 משקל: 0.789
₪ 50.00

לא אגע בנדוניה

גיטל קליין מ.ב. יוזשעף
₪ 76.00

זאבים בשם החוק

סיפור חיים אמיתי של זוג חרדי בשבי האמריקני
₪ 60.00

שואל מעימך

מחברת: ש. סאפרין
₪ 60.00