הרשמה לחדשות ועידכונים

גמרא ושננתם גדול

גמרא ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
יצרן: המאור
$35.56

עם צורת הדף הנהדרת של תלמוד בבלי המאור עם 'פירוש הבהיר' בכל עמוד בצורה ברורה, נעימה, ערוך בצורה קצרה ומתומצתת, בידי עשרות ת"ח עצומים, עם הוספות נחוצות, עם מהרש"א ומהר"ם.

ניתן להזמין על מסכתות שונות בש"ס באם יהיה במלאי, נא לבקש בצור קשר ואנו נחזור אליכם